Reglement


Supercup

Het reglement blijft onveranderd in vergelijking met vorige jaren. Wie deze Super-trofee in de wacht wil slepen, moet 4 van de 6 supercup-ritten meegereden hebben. Deelname aan het clubkampioenschap is verplicht (men dient dus tijdens het seizoen minstens 15 ritten meegereden hebben), evenals aanwezigheid op het clubfeest, gezien daar de prijzen worden overhandigd.


Clubkampioenschap

Het clubkampioenschap wordt gereden op zaterdag 1ste zaterdag van oktober. De deelname is vrij voor elk rijdend lid.

Om in aanmerking te komen voor het klassement van het clubkampioenschap, moet men minstens 15 ritten meegereden hebben tijdens het seizoen. Zowel gewone zondagsritten, supercups, alsook de oefenritten in maart komen hiervoor in aanmerking.

Aanwezigheid tijdens het jaar wordt nog steeds beloond door een bonificatiesysteem, dat behouden blijft zoals de vorige jaren: er worden 2 seconden bonificatie gegeven per rit, echter pas vanaf de zestiende rit die men gereden heeft.

Wie dus bv. 20 ritten meegereden heeft, krijgt een bonificatie toegekend van 10 seconden, met 32 ritten heeft men een boni van 34", en wie net 15 ritten heeft, wordt geklasseerd op zijn werkelijk gereden tijd.

Indien na het afrekenen van de bonificaties twee of meerdere renners een gelijke tijd achter hun naam hebben, wordt in eerste instantie rekening gehouden met het meeste aantal meegereden ritte. Indien dan nog gelijk, wordt men geklasseerd volgens wie de streeftijd het dichtst benaderde zonder de toekenning van de bonificatie.


Trofee Van Hemelrijck

Zoals ieder jaar zal er ook dit jaar een trofee uitgereikt worden voor het lid dat aan de meeste ritten deelgenomen heeft. In geval dat er twee (of meerdere) leden met hetzelfde aantal ritten het seizoen afsluiten, gaat deze trofee naar het lid dat in clubverband het meeste kilometers heeft afgelegd.


Woensdagavondritten

Sedert enkele jaren zijn de woensdagavondritten een écht succes geworden. Wil je tijdens de week extra kilometers afleggen, en doe je dit liever niet alleen, kan je vanaf de eerste woensdag van mei tot eind augustus eens een kijkje komen nemen aan het lokaal. Er wordt vertrokken om 18.30 u, voor een rit van ongeveer 2 uur. Deze ritten komen niet in aanmerking voor een aanwezigheidsbolletje, dus ook geen verplichting van clubuitrusting. Hét moment om je nieuwste outfit eens te komen showen...

Er wordt vertrokken om 18.30 u in 2 groepen, voor een rit van ongeveer 2 uur:

  • Groep A : sportieve hardrijders
  • Groep B : geoefende wielertoeristen


Recreatief fietsen

Ook dit jaar staat vanaf begin mei op iedere woensdag een rit voor recreatievefietsers op het programma, voor iedereen die er graag eens op uit trekt met de fiets, maar het niet nodig vind dit aan semi-professionele snelheden of met semi-professioneel materiaal te doen. Vertrek om 18.30 u aan het lokaal. Doelgroep hiervoor in de eerste plaats dames en kinderen van de klubleden, steunende leden (die enkele jaren geleden in de Ardèche de aanzet hebben gegeven), buren en vrienden, of gewoon iemand die het eens een woensdagje wat rustiger aan wil doen... Dit seizoen zal, net als de woensdagritten voor de koersvéloos, eindigen op de laatste woensdag van augustus omstreeks 20.30 u. in de Gambrinus of Effenaf voor een diepgaande nabespreking...

Discipline

Wij vragen u met aandrang om tijdens de ritten de nodige discipline op te brengen en de wegcode in acht te nemen. Er dient steeds twee aan twee gereden te worden. Ook tijdens haltes aan verkeerslichten of kruispunten worden er geen trosjes gevormd, doch dient de formatie behouden te blijven. Wanneer er gestopt moet worden ingevolge een defect bij een van de leden, dient de weg vrijgehouden te worden voor de andere weggebruikers. Boven op een helling wordt er gewacht op eventuele achterblijvers, zodat deze op een rustige manier terug aansluiting kunnen krijgen. Wanneer de wegkapiteins vragen om te wachten, dient daar ook gevolg aan gegeven te worden. Enkel wegkapiteins mogen de rijbaan afzetten. De wegkapitein moet om de linkerarm een band dragen met de nationale driekleur (met het woord "wegkapitein") en uitgerust met een verkeersbordje C3 plus een fluo hesje. Denk er trouwens ook aan, dat wanneer we in kleine groepjes uiteenvallen, waar aanwezig ... we op het fietspad moeten rijden!


Uitrustingen

Mogen we u er op attent maken dat het dragen van de clubuitrusting verplicht is (uit respect voor de sponsors en fierheid op de club) in alle officiële ritten georganiseerd door WTC Peutie, of waaraan we als vereniging deelnemen.